stavnet.sk

 


Spoločnosť STAVNET.SK
so sídlom v Trenčíne sa zaoberá predajom cementu z Cementární LADCE. Najstaršia cementáreň na Slovensku, ktorá sa stala jednou z najmodernejších v Európe ponúka výrobky tradične vysokej kvality. Cement ponúkame na paletách v papierových vreciach, prípadne aj na paletách potiahnutých samozmršťovacou fóliou pre uskladnenie v náročných poveternostných podmienkach.

V súčasnosti ponúkame cementy v týchto troch radách:

CEM I / 42,5 N - CHROMATMIN - PORTLANDSKÝ CEMENT
CEM II / B-S 32,5 R - CHROMATMIN - PORTLANDSKÝ TROSKOVÝ CEMENT
CEM III / A 32,5 N - CHROMATMIN - VYSOKOPECNÝ CEMENT
tel: 0905 476 351 fax: 00421/ 32 / 7430294 e-mail: info@stavnet.sk